Blog

Allah’ı Zikretmek…Ya Kahhar

Zikir Sayısı….. 306

Zikir Zamanı….. Salı

Zikir Vakti…. Merih

Sabah gün doğacağı vakitte, ikindinin son zamanlarında, gece yarısını geçince, esma-i zikir vakitleridir.

Bu sayı ve zamanlar geçmişten günümüze denenerek, sonuç alınan güvenilir aktarımlardır…Ama Allahı anmak istediğimiz her vakit ve zaman anabiliriz ve Allah bizimledir.

Ya Kahhar Esmasının Esrarı

Zalimleri kahr-u perişan etmek için bu esma, 306 defa günlük zikir saatlerinde okunur.

Bir dileği, arzusu, muradı olan bir kimse bu ismi günlük 100 defa okumayı adet edinmelidir..

Bu esmayı zikri kalbinden dünya sevgisini çıkartıp, sadece Allah sevgisini kalpde muhafaza etmek için ”Ya Kahhâr” diye 306 defa günlük okunmya devam edilmelidir.

Nefsinin isteklerinden kurtulmak isteyen bir insan bu esmayı 306 defa okumaya devam etmelidir.

‘El-Kahhâr – Ya Kahhâr’ ismini devamlı zikreden kimseleri düşmanları karşısında mağlup olmak için Allah’ın yardımı ona tecelli eder.

Günlük duha namazı sonrası secdeye kapanıp bu esma-ı zikri 7 defa ‘Ya Kahhâr’ diye zikreden ve bunu daimi adet haline getiren kulunu Allah’u Teâla onu zengin kimselerden kılar.

Kahhar esmasının geçtiği ayetler :

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz buyuruyor ki;

“Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helâk edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor.”

İsra-58 : “Bunlara o kendilerinden evvelkilerin: kavmı Nuhun, Âdın, Semudün, kavmı İbrahimin, Eshabı medyenin, Mü’tefikelerin haberi gelmedi mi? Hep bunlara Peygamberleri beyyinelerle gelmişlerdi, demek ki Allah onlara zulmetmiş değil idi ve lâkin kendileri kendilerine zulmediyorlardı.”

Tevbe-70 : “Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır”

Hicr-4 : “Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.”

Hicr-5 : “Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.”

Yunus-13 : “Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, sonra O’na tevbe ile başvurun ki, size bolca göğün feyzini, bereketini indirsin, gücünüze güç katarak artırsın; günahkarlar olarak yüz çevirmeyin.”

Hûd-52 : Allah’ın emirlerine yasaklarına peygamberler gönderip onlarla tebliğ ve dine insan davetine duymazlıktan gelip, günahlarında zalimliklerinde yaptıklarında ısrarcı oldukları için Rabbim onlara tepkisini göstermiştir. Kahhar ismi tecellisi ile o kavimleri kahru perişan edip mahvolup helak olup gitmişlerdir.

Allah’u Teâla ülkelere, şehirlere insanlara depremler, seller, kasırgalar, hortumlar, tsunami gibi afetler, yangınlar, birçok afetler ve felaketler verip her asırda farklı bir şekilde insanları ve toplumları imtihan etmektedir. Bu da Kahhar isminin tecellisi ile bu dünyada vuku buluyor.

” O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah’a karşı gizli kalmaz. “Bugün mülk kimindir?” (diye sorulur. Cevaben): “Tek ve kahhar olan Allah’ındır”.(denir)”

Mumin-16 : Allah mazlumları masum insanların haklarını herdaim gözetip koruyandır.

Bunun hakkında şöyle bir hadiste buyurulur ki…

“Mazlumun bedduasından sakının!”

Başka bir hadiste;

“Mazlumun bedduasında sakının, çünkü kâfir bile olsa, onunla Allah arasında perde yoktur.”

Bir insana kızdığınız öfkendiğiniz zaman Onu Allah’a havale etmeyin. Ona beddua etmeyin. Ona dua edin. Islahı mümkün değilse Allah’a havale etmek o zaman daha doğru bir davranış olur. Çünkü edilen beddua gelir sahibini bulur. Bedduadan sakının…

Categories

Yazar

tahtadolap.net Avatar

Paylaş & Yazdır